65+ en moeite met lopen, balans of bewegen in de algemene zin?
Lees hier hoe wij kunnen helpen.

Ketenzorg

Jau® en haar werkzame therapeuten zijn aangesloten bij (of werken nauw samen met) landelijke en/of regionale netwerken. De doelstelling van een lidmaatschap of de samenwerking is altijd dat iedere cliënt de beste zorg krijgt die mogelijk is.

Keurmerk Fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid.

KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft 19.000 leden, Het KNGF behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan onze leden.

Kabiz

Het Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ) voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uit. Tevens wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd.

FysioTopics

FysioTopics is een kwaliteitsvereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Praktijken die staan voor de beste zorg voor hun patiënten en die zich continu inzetten voor verbetering. Dit doen we door zorgplannen te ontwikkelen die u al patiënt daadwerkelijk verder helpen.

Geriatrienetwerk Zuid West Nederland

Het Netwerk Geriatrie Fysiotherapie Zuidwest-Nederland is een netwerk bestaande uit geregistreerde geriatriefysiotherapeuten werkzaam in Zuidwest-Nederland. Het netwerk GFT ZWN staat open voor alle in de regio Zuidwest-Nederland werkzame geriatriefysiotherapeuten en wil door haar ondersteuning een regionaal platform zijn om hoogwaardige geriatrie-fysiotherapie te initiëren, onderhouden en verder te ontwikkelen.

ChronischZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2200 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen.

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet was het landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Sinds 2020 is dit netwerk onderdeel geworden van het ChronischZorgNet.

Niet Aangeboren Hersenletsel

het 'NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder' wil meer en betere participatie van mensen met de blijvende gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hartstilstand, in de samenleving. Om dit te verbeteren is kennis en samenwerking tussen patiënten, kennis- en zorginstellingen en belangenorganisaties nodig. Dit netwerkt zorg hiervoor.

Parkinson-net

Door de mens met parkinson centraal te stellen, samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te verbeteren en expertise van zorgverleners te vergroten, faciliteert ParkinsonNet een optimaal netwerk van meer dan 3.400 parkinsonspecialisten. Op deze manier draagt ParkinsonNet bij aan een hoogwaardige kwaliteit van zorg.

Reuma Netwerk

Reumanet is het netwerk voor specifiek deskundige fysiotherapeuten en oefentherapeuten in de behandeling van mensen met reumatische aandoeningen

Schouder-net

Voorste Kruisband-net

Orthopedie Amphia heeft in 2015 besloten met de fysiotherapie praktijken in de regio samen te werken om een kwalitatief goede geprotocolleerde nabehandeling van een voorste kruisband reconstructie te garanderen.

Afspraak maken

Plan eenvoudig en snel een afspraak in bij één van onze specialisten. Dit kan via de onderstaande opties; ons afspraakformulier of ons telefoonnummer.

Cookies