65+ en moeite met lopen, balans of bewegen in de algemene zin?
Lees hier hoe wij kunnen helpen.

Privacyverklaring

Jouw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk 
Jau® en onze medewerkers hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. In onze organisatie verwerken wij persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om jou (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Download privacyverklaring


Meldplicht Datalekken – digitale veiligheid in onze praktijk 

Sinds 1 januari 2016 geldt er voor bedrijven een meldplicht voor datalekken.
De Meldplicht Datalekken houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken, datalekken onverwijld moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene(n) van wie persoonsgegevens zijn gelekt.
Jau® heeft diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de kans op datalekken te minimaliseren dan wel uit te sluiten. Mocht er een Datalek plaatsvinden dan maakt de onderneming gebruik van het protocol voor de Meldplicht Datalekken. In het protocol staat de procedurebeschrijving die te doorlopen stappen verwoordt. Alle medewerkers in dienst van de onderneming zijn op de hoogte van dit protocol.

Vragen? 
Heb je vragen over onze privacyverklaring en/of over de Meldplicht Datalekken?
Dan verzoeken wij je deze vragen met een e-mail te sturen naar privacy@jau.nl

Contact

Neem eenvoudig contact met ons op. Dit kan via de onderstaande opties; ons contactformulier of ons telefoonnummer.

Cookies