65+ en moeite met lopen, balans of bewegen in de algemene zin?
Lees hier hoe wij kunnen helpen.

Disclaimer

Disclaimer Wettelijke kennisgeving, met betrekking tot het gebruik van deze website
Deze website is eigendom van Jau®. Door deze website te raadplegen/gebruiken ga je akkoord met onderstaande condities. Als je hier niet mee akkoord gaat, dan mag je de website en inhoud niet raadplegen/gebruiken.

Jau®
Jau en Jau Centrum in Beweging staan geregistreerd bij de KVK te Bred onder het kvk-nummer 18078872.
Jau® is een geregistreerd beeldmerk.

Copyright ©
Copyright ligt bij Jau®,
Lucia Eijckenstraat 78, 4921 AN, Made.

Intellectueel Eigendom
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geüpload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jau®. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Jau®.

Aansprakelijkheid
In geen geval is Jau® aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Jau® geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie
Deze website en alle informatie op deze website (mede op print- en in drukwerk) wordt aangeboden op een ‘as is’ basis. Jau® geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Toepasbaar recht
Jau® is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zoals vermeld onder ‘garantie’ kan Jau® niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – o.a. per e-mail, via de contactfunctie op de pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend.
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden. Jau® is een gepubliceerd beeldmerk in het merkenregister.

Contact

Neem eenvoudig contact met ons op. Dit kan via de onderstaande opties; ons contactformulier of ons telefoonnummer.

Cookies