65+ en moeite met lopen, balans of bewegen in de algemene zin?
Lees hier hoe wij kunnen helpen.

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat het voor jou transparant en duidelijk is met welke kwaliteit jij geholpen wordt. Door ons jaarlijks extern te laten beoordelen en certificeren kunnen wij de kwaliteit die wij leveren naar jou toe onderbouwen en waarborgen.

Onze kwaliteit wordt getoetst op:

a) klantervaring, feedback van jou (Qualiview)
b) vakinhoudelijke uitkomsten (Keurkmerk Fysiotherapie en FysioTopics)
c) ons kwaliteitsmanagementsysteem (Praktisch kwaliteitsmanagement)


A) Onze resultaten van jouw feedback:

Al onze cliënten vragen we of zij ons feedback willen geven. Qualiview, een extern bureau, bepaald de criteria van mogelijke ontvanger en verzendt uiteindelijk de vragenlijst. Mocht jij een uitnodiging ontvangen? Dan is het verzoek deze in te vullen want jouw feedback zorgt ervoor dat wij jou in de toekomst nog beter mogen helpen. Alvast dank.


B)  De vakinhoudelijke uitkomsten


Jau® Centrum in beweging is opgenomen in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Het Keurmerk is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken en wordt hoog aangeschreven door ziektekostenverzekeraars. Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt en draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid. Middels diverse rapportages ontvangen wij inzichten in de kwaliteit van ons fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

 

FysioTopics is een kwaliteitsvereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Praktijken die staan voor de beste zorg voor hun patiënten en die zich continu inzetten voor verbetering. Dit doen zij door zorgplannen te ontwikkelen die jou als patiënt daadwerkelijk verder helpen.

Middels aansluiting van de bovenste twee partijen leren, proberen innoveren wij bij Jau® om zodoende de beste zorg te kunnen blijven bieden.


C)  Het Praktisch kwaliteitsmanagementsysteem

Het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem is een kwaliteitsmanagementsysteem waarbij de onderneming de processen zodanig heeft ingericht dat zij voldoet aan de geldende wet-en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen. Eenmaal per twee jaar ondergaat de praktijk een audit door een onafhankelijk auditbureau waarbij er getoetst wordt of de praktijk inderdaad voldoet en handelt conform de geldende wet-en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen.

Contact

Neem eenvoudig contact met ons op. Dit kan via de onderstaande opties; ons contactformulier of ons telefoonnummer.

Cookies