Geen fysiotherapie nodig, maar wel je leefstijl en gezondheid verbeteren?
Lees hier hoe wij jou kunnen helpen.

Tarieven

Fysiotherapie wordt meestal betaald vanuit de aanvullende verzekering. Is er een indicatie voor chronische fysiotherapie dan gelden er andere voorwaarden. Het behandeltarief ligt tussen € 35,- en  € 45,-.
De voorwaarden kunnen per situatie of verzekeraar ook verschillen dus lichten we dit onderwerp hieronder verder toe.

Chronische indicatie
Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die door de overheid is samengesteld. Vanaf de 21e behandeling zullen de kosten worden vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf. Behalve bij artrose heup/knie, COPD en Claudicatio behandelingen. Deze worden vanaf de eerste behandeling direct uit de basisverzekering vergoed.
Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een ‘chronische aandoening’ wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in de polisvoorwaarden of vraag daarom bij jouw zorgverlener.
Het is ook zo dat bij aandoeningen die levenslang zijn de 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed worden. Ook geldt dat wanneer die 20 behandelingen al betaald zijn bij het overstappen van verzekeraar deze niet opnieuw in rekening gebracht kunnen worden.
(Bron: https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen)

Verzekering: nota en tariefafspraken
Voor verzekeraars waar wij een overeenkomst bij hebben gelden de tariefafspraken tussen behandelaar en verzekeraar.
Een nota wordt direct door ons bij hen digitaal ingediend. Bij een gering aantal van de zorgverzekeraars is dat niet
mogelijk. Indien dat voor jouw verzekeraar geldt, ontvangt je van ons een nota die je aan de zorgverzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt
het tarief dat met jouw verzekeraar is overeengekomen.
Voor cliënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij de tarieven uit de tarieflijst in rekening ( zie voor een download van de tarieflijst hieronder ).

Eigen bijdrage
De tarieven in de tarieflijst zijn van toepassing als je niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of als de aanvullende verzekering jouw fysiotherapeutische behandeling niet volledig (of deels) vergoedt.

Additionele dienstverleningen
Bij dit onderdeel spreken we over de niet verzekerde diensten. Bij afname van een dienst wordt deze direct bij de afnemer in rekening gebracht, zonder tussenkomst van de verzekeraar.

 

Download tarieflijst

Contact

Neem eenvoudig contact met ons op. Dit kan via de onderstaande opties; ons contactformulier of ons telefoonnummer.

Cookies