65+ en moeite met lopen, balans of bewegen in de algemene zin?
Lees hier hoe wij kunnen helpen.

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts/fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

De WGBO regelt:

De rechten

  • recht op informatie over de medische situatie
  • toestemming voor een medische behandeling
  • inzage in het medisch dossier
  • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
  • recht op vrije artsenkeuze
  • vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

De plichten
Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Meer informatie?
Meer informatie kun je vinden op de website van de overheid: klik hier voor de website

Contact

Neem eenvoudig contact met ons op. Dit kan via de onderstaande opties; ons contactformulier of ons telefoonnummer.

Cookies