65+ en moeite met lopen, balans of bewegen in de algemene zin?
Lees hier hoe wij kunnen helpen.

Wifi-voorwaarden

Bij Jau® Centrum in beweging hebben wij voor onze bezoekers een (gratis) Wifi-netwerk. Indien je hiervan gebruik wilt maken, vragen wij je akkoord te gaan met de inhoud van deze Wifi-voorwaarden. Door te klikken op de knop ‘akkoord’ op de aanmeldpagina van ons Wifi-netwerk bevestig je dat je deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Indien je niet akkoord gaat met de voorwaarden, is het niet toegestaan om het Wifi-netwerk te gebruiken. De voorwaarden voor gebruik van het netwerk kunnen door ons worden aangepast.

Huisregels en Aansprakelijkheid
Ons Wifi-netwerk is bedoeld voor onze bezoekers die op het internet informatie willen opzoeken, e-mails willen lezen of verbinding willen maken met sociale media. Het is niet toegestaan om verbinding te maken met het Wifi-netwerk buiten het pand.

Wij kunnen geen toezeggingen doen of garanties geven over het bereik en de kwaliteit van de verbinding of de snelheid en beschikbaarheid van ons netwerk. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de door gebruikte apparatuur in staat zal zijn om een verbinding tot stand te brengen met ons Wifi-netwerk. Wij bieden geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding met ons Wifi-netwerk. Voorts houden wij ons het recht voor het draadloos netwerk op ieder moment te deactiveren voor onderhoud.

Als gebruiker van het Wifi-netwerk garandeer je geen hinder en/of schade te berokkenen aan andere gebruikers, het internet en het netwerk.

Het is onze bezoekers niet toegestaan om via ons Wifi-netwerk:

  • een apparaat te koppelen dat reageert als een server, of services aanbiedt op het internet;
  • peer-to-peer verbindingen en streaming dataverkeer tot stand te brengen;
  • spam te verzenden, zoals grote hoeveelheden e-mail berichten of te posten op Nieuwsgroepen;
  • virussen waaronder Trojan Horses, Key Loggers of soortgelijke programma’s te verspreiden;
  • massa e-mail te verzenden, waaronder inbegrepen het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail berichten naar één e-mail adres of servers met een specifiek IP-adres;
  • materiaal van (kinder)pornografische aard, discriminerende en/of racistische uitingen te verspreiden;
  • te stalken of het op andere wijze ongewenst benaderen van derden;
  • zonder toestemming toegang verkrijgen tot andere computers, telefoons of computersystemen;
  • inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • ons Wifi-netwerk geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, of op enige wijze te laten gebruik voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.

Wij registreren surfgedrag en blokkeren websites indien deze naar onze mening in strijd zijn met de zeden en/of openbare orde. Wij houden ons het recht voor om de verbinding te verbreken.

Het gebruik van ons Wifi-netwerk geschiedt geheel op eigen risico. Het dataverkeer kan via het netwerk onversleuteld geschieden en kan (ongemerkt) door derden worden geregistreerd of anderszins waargenomen of opgeslagen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onbevoegde kennisname door derden. Onze bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de bescherming van hun apparatuur en de daarop aanwezige software en bestanden. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele uitval van het internet of netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Gebruikers van ons Wifi-netwerk zijn aansprakelijk voor alle schade die Jau® Centrum in Beweging lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de onderhavige bepalingen en zal Jau® Centum in beweging vrijwaren voor aanspraken van derden als gevolg hiervan.

 

Contact

Neem eenvoudig contact met ons op. Dit kan via de onderstaande opties; ons contactformulier of ons telefoonnummer.

Cookies